Materiály obchodované na burze – předávat dál výhody

Modelové kalkulace

Příklad pro výpočet cen při padajících kursech (zde: měď)TECU Kupfer/Copper - MK v €Aktuální kvótace www.zambelli.de - Tel.: +49 (0)8555 409-40

501

526

cenová

skupina

551

576

601

626

651

676

701

525

550

575

600

625

650

675

700

725Cena ze sloupce

551 až 575

minus (-)

2x cenová skupina

Cena ze sloupce

551 až 575

minus (-)

1x cenová skupina

20,30*

2,55

25,40

27,95

30,50

33,05

35,60

38,15

40,70

 

* 25,40 - 2 x 2,55 = 20,30

Příklad pro výpočet cen při stoupajících kursech (zde: měď)
TECU měď/Copper - MK v €

 

 

Aktuální kvótace www.zambelli.de - Tel.: +49 (0)8555 409-40

 

 

cenová

skupina

626

651

676

701

726

751

776

 

 

650

675

700

725

750

775

800

 

 

 

 

Cena ze sloupce

776 až 800

plus (+)

1x cenové pásmo

Cena ze sloupce

776 až 800

plus (+)

2x cenové pásmo

 

 

2,55

25,40

27,95

30,50

33,05

35,60

38,15

40,70

 

45,80*

 

* 40,70 + 2 x 2,55 = 45,80

Počítejte s cenovým pásmem!

S cenovým pásmem můžete naše tabulky libovolně rozšiřovat. Při padajícím kursu získáte novou, platnou cenu tak, že cenové pásmo odečtete od stávající ceny.

Stejně tak se při stoupajícím kursu stará cena zvyšuje o cenové pásmo. Všimněte si přitom, že pro měď máme MK pásma rozděleny do 25-kového kroku, pro zinek LME pásma v 250-kovém kroku!

Když jsou měď a titanzinek na burze volatilní

Tabulky Vám ukáží aktuální kurs pro měď (MK) a pro titanzinek (LME). Prosím dbejte na to, abyste při určování ceny Zambelli artiklu odvodnění střech použili vždy platné pásmo (je zobrazeno v tabulce). Aktuální ceny artiklů k platnému pásmu vyhledejte, prosím, v ceníku.

 

Prosím dbejte na změněné oblasti MK a LME v novém ceníku!