Servis odvodnění střech pro řemeslníky


"Jen pod střechou je vichřice požitkem." - Alejandro Del Valle

Chraňte Vaši budovu před škodami způsobenými vodou!

Kdo si rád neudělá příjemnou pohodu v suchu, když venku déšť divoce buší do skel? Ale abyste i po prudkém dešti byli obklopeni suchými zdmi, je zapotřebí kvalitní a naprosto funkční systém odvodnění střech.

Systémy odvodnění střech mají za úkol shromažďovat ze střech tekoucí srážkovou vodu a kontrolovaně ji odvádět. Tímto způsobem je zabráněno provlhání z vnějšku nebo ze sklepních zdí.

Systém odvodnění střech se skládá ze žlabu a navazujících svodových rour, které svádějí dešťovou vodu do veřejné kanalizační sítě, sběrné nádrže na děšťovou vodu nebo do vsakovacích rigolů či muld.

Zambelli nabízí řemeslníkům značkovou kvalitu za férové ceny:

  • Konstantní značková kvalita „Made in Germany“
  • Dlouhá životnost produktů, protože jsou zhotoveny z kvalitních a přísně kontrolovaných materiálů; Použití TECU®-mědˇ a VM-ZINC®
  • Optimální odtokový výkon a splnění platných norem a směrnic
  • Stálá výroba a šetrné použití přírodních zdrojů díky vysoké recyklační kvótě všech barevných a lehkých kovů a certifikovanému managementu životního prostředí dle DIN EN ISO 14001.

 

 

Vyhledejte nejdříve odborníka a teprve pak udělejte rozhodnutí

Rozhodující pro vhodné řešení odvodnění střech je fundované poradenství, odborné použití materiálů a fukčních elementů a vynikající kvalita zpracování. Váš odborný poradce Vám pomůže strukturovat a vyzdvihnout vzhled Vašeho domu.

Hledáte odborníky, kteří Váš systém odvodnění střech odborně a spolehlivě naplánuje a namontuje? Rádi Vás odkážeme na naše odborné partnerské firmy ve Vaší blízkosti! Kontaktujte nás!