Návody k montáži

Zde najdete montážní informace některých našich artiklů odvodnění střech. V sekci Download jsou Vám jako PDF k dispozici další montážní návody.

Informace pro montáž ochrany proti listí Gutter Stark®

Pozice 1

Upevněte držák pod ochranu proti listí, přičemž zasuňte tři upevňovací výstupky do první řady děr mřížky.

Pozice 2

Následně upevněte zadní stranu držáku na zadní straně ochrany proti listí. Každé dva metry upevněte vždy čtyři držáky.

Pozice 3

Položte ochranu proti listí na žlab vinylovou lištou k budově. Měl by vzniknout směrem k budově lehký spád.

Pozice 4

Nyní položte části přes sebe s přesahem 25 mm.

Upevněte ochranu listí na přední straně žlabu každých 50 cm svorkou.

Následně části k sobě sešroubujte

Nastavení výšky

Výška držáku může být nastavena tak, že se tři upevňovací body zasunou do další řady děr.

1. řada děr
3. řada děr
5. řada děr
Montážní video pro ochranu okapu naleznete zde: http://www.youtube.com/watch?v=S_mFe31Bajo&feature=player_detailpage
Informace pro montáž žlabové spojky

Žlabová spojka s pojistkou pro žlaby s tvarem dle DIN 18461.

Pozice 1

Vlepit gumové těsnění, na straně naválky nechat lehce přesahovat.

Pozice 2

Pozice 3

Spojit žlaby zasunutím spojky naválky. Zkontrolovat, jestli mají oba žlaby správný tvar a popřípadě přihnout do požadovaného tvaru. K dilataci okapových žlabů, tyto montovat s odstupem 5 mm.

Pozice 5

Odklopit bezpečnostní pojistku, naválkovou sponu položit přes naválku a zaklapnout dolů, bezpečnostní pojistku zahnout zpět. Pokud chybí efekt zaklapnutí, ještě jednou překontrolovat tvar žlabu a zkorigovat ho.

Pozice 4

Žlabovou spojku nejprve zaháknout přes zpětnou vodní drážku a potom táhnout dopředu směrem k naválce.

Informace pro montáže čela s těsněním

Žlabové čelo k jednoduchému nasunutí

Pozice 1

Při montáži je nezbytné dbát na správné nasazení těsnící gumy:

Tři těsnící jazyky ve směru žlabu.

Pozice 2

Informace pro montáž posuvného hrdla s košem na listí

Vhodné pro montáž do svodových rour, soklových rour a KG rour.

Vytvořte ve svodové rouře výřez ca. 185 mm. K následné instalaci se vyřízne odpovídající část.

Poté se koš na listí zasune do spodní svodové roury a posuvné hrdlo se přetáhne přes dolní svodovou rouru. K tomuto je třeba eventuelně uvolnit objímku. Posuvné hrdlo nyní otevírá a zavírá výřez ve svodové rouře, koš na listí je možné snadno vyjmout a vyčistit.


Prosím, po dobu mrazů v zimě koš na listí vyjměte.