Politika managementu firemního uskupení Zambelli

Kvalita, ochrana životního prostředí, bezpečnost práce a ochrana zdraví patří k samozřejmostem našeho firemního uskupení. Jsou důležitým přínosem pro jistá pracovní místa a hospodářský úspěch.

Všechny vůdčí myšlenky politiky managementu naleznete v PDF dokumentu Politika managementu:

Politika managementu jakosti a environmentu firmy Zambelli - technik, spol. s r. o.: