Jednat zodpovědně

Příroda je naším nejcennějším bohatstvím. Toto poznání vždy určovalo náš přístup k zásobování a likvidaci odpadu a proto je nejenom výroba vždy na nejnovějším stavu techniky, ale také náš integrovaný systém managementu kvality a životního prostředí. Naše výrobky se vyznačují dlouhou životností a tím šetří hodnotné přírodní zdroje. Odpadní suroviny jsou opět recyklovány.

Již dnes necháváme veškeré pozinkování provádět v kontrolovaných velkozinkovnách, které pracují velmi efektivně a tím i šetrně k životnímu prostředí.

Bavorská státní medaile

S neustálým vývojem našich výrobních technologií dosahujeme vyšší životnost, optimální zužitkování surovin a odstranění rizik pro životní prostředí. V rámci Bavorského paktu životního prostředí jsme mimo jiné během dvou let snížili naši spotřebu vody o téměř 50%. Kromě toho například používáme odpadní teplo ze strojů k podpoře vytápění našich prostor a snižujeme náklady na obaly použitím námi vyvinutých vícecestných transportních stojanů.

S propůjčením Bavorské státní medaile 2004 obdržela firma Zambelli potěšující potvrzení svého zodpovědného zacházení s přírodou a přírodními zdroji.