Impresum

Obsahově zodpovědný dle § 10 odst. 3 Zákona o telekomunikacích

Zambelli Holding GmbH
Passauer Straße 3+5
D-94481 Grafenau/Haus im Wald

Telefon: +49 (0) 85 55 409 - 0
Telefax: +49 (0) 85 55 409 - 48
E-mail: info@zambelli.com

Sitz Grafenau
Stadtteil Haus im Wald
AG Passau HRB 1292

Jednatelé
Andreas von Langsdorff
Josef Miggisch

Identifikační číslo daně z příjmu
Zambelli Holding GmbH
 
dle § 27 a zákona o dani z obratu: DE330715735
Pozor: jedná se o DIČ Zambelli Holding GmbH. Prosíme zeptejte se Vaší kontaktní osoby, pokud potřebujete DIČ jiné firmy firemního uskupení Zambelli.

Autorské právo

Všechna práva vyhrazena. Obzvláště není dovoleno bez výslovného souhlasu Zambelli obsahy těchto stránek nebo jim podřazené portály, zejména fota, grafiky, mapy, texty nebo jejich části, pro účely podnikání přebírat, překládat, rozmnožovat, ukládat na mikrofilmy, mikrofiche, ukládat do elektronických systémů nebo na jiné webové stránky nebo je nějakým jiným způsobem měnit.

Dotisk a hodnocení příspěvků je dovolen pouze s uvedení zdroje.  Sdělení tisku od Zambelli jsou z toho vyloučena.

Linky jiných webových stránek na webové nabídky od Zambelli nebo podřazené portály jsou dovoleny a vítány. Předpokladem je, že se úplně přejde na webové stránky včetně eventuálních Frames. Anonce obsahů nebo jejich částí v cizích Frames bez rozpoznatelnosti autorství není dovoleno.

Všechny v rámci internetové nabídky jmenované a popřípadě třetími chráněné značky a ochranné známky podléhají bez omezení ustanovením platného Práva o ochranných známkách a obchodních značkách a Vlastnického práva daných zaznamenaných vlastníků. Jenom z důvodu prostého zmínění není možné učinit závěr, že značka není chráněna právy třetích.

Vyloučení ručení

Zambelli nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, korektnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací.  Nároky na ručení vůči Zambelli nebo vůči poskytnutým příspěvkům spolupůsobících, které se vztahují na škody materiální nebo imaginární, které vznikly užitím nebo neužitím uvedených informací popřípadě užitím chybných a neúplných informací, jsou vyloučeny.

Pokud byly citovány zákony, normy, nařízení nebo podobné, nepřejímá vydavatel této webové stránky žádnou záruku za správnost popřípadě aktuálnost údajů. Ve sporných případech je třeba předložit zdroje originálu. Všechny nabídky jsou volné a nezávazné. Autoři si výslovně vyhrazují, části stran nebo celá nabídka bez zvláštního oznámení měnit, doplňovat, mazat nebo zveřejnění dočasně nebo trvale zastavit
Všechny odborné specifické informace, které jsou k nalezení na této webové stránce jsou vypracovány kvalifikovanými odborníky. Nesmí však být považovány za náhradu individuálního profesionálního poradenství nebo zpracování vyškolenými a uznávanými odborníky.

Právní upozornění jsou všeobecného druhu a nepředstavují žádné právní poradenství. Všechny informace jsou nezávazné. Individuální právní otázky nemohou být zodpovězeny, protože by to znamenalo porušení Zákona o právním poradenství.

Naše informace jsou kompletně bez reklam.

Odkazy na webové stránky třetích

Příjem  odkazů na Linky (hyperlink) na jiné URL je servis pro naše internetové návštěvníky. Jeho součástí není právní nárok na zachování a je kdykoliv odvolatelný.

Prosím, dbejte na to, že nemůžeme přejímat žádnou zodpovědnost za obsahy internetových stránek na jejichž URL na našich stránkách odkazujeme. Přijímáme pouze takové Linky, jejichž obsah v době přijetí neporušují platné německé právo.  Obsah stránek, na který odkazuje Link však může být autorem průběžně měněn. Proto nemůžeme převzít žádnou zodpovědnost za věcnou správnost a zákonnost obsahu. Za protizákonné, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které vznikly užitím nebo neužitím uvedených informací ručí samotný nabízitel stránky, na které bylo odkazováno.

Právní účinnost

Výše uvedené výklady jsou částí naší internetové nabídky. Platí pro všechny vlastní obsahy i když je na ně odkazováno z jiné stránky.  Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu již zcela nebo částečně neodpovídají platnému stavu práva, jsou tím zbývající části dokumentu ve svém obsahu a své platnosti nedotčeny.

Koncept, design a realizace