Regálové police můžete u ARtheku vmontovat v několika krocích bez nářadí

1. krok

Zavěste oba nosiče tyček v požadované výši do štěrbinového rastru sloupku regálu . Jako pomůcka polohování jsou upevněny značkovací šipky v kroku po šesti.

2. krok

Založte vlevo a vpravo dodané pokládací plechy na polici regálu.

3. krok

Vložte police do regálu, přičemž police nasaďte šikmo na zadním konci pokládacích plechů a nechte zapadnout do nosičů tyček.

Police nevykazuje žádné přímé spojení se sloupky regálu. Proto mohou být i v zaplněném stavu kdykoliv posunuty.