Inspekce regálů

Skladovací zařízení/regály jsou pracovní prostředky a podléhají předpisům o bezpečnosti provozu. I svědomitá a pečlivá práce nevylučuje poškození regálu. Následkem toho mohou být vady výkonu a bezpečnosti. Provozovatel je povinen, jednou ročně nechat veškerá skladovací zařízení zkontrolovat oprávněnými osobami.

Naše nabídka servisu

Náš program služeb jsme z tohoto důvodu rozšířili o oblast inspekce regálů. Naši firemní, TÜV Porýní certifikovaní inspektoři regálů mají potřebnou odbornou kompetenci, aby mohli provádět kvalifikovanou expertní inspekci.  Při ní náš speciálně vyškolený kontrolor regálů vizuálními kontrolami stanoví, jestli ochranná opatření, stavební části regálů a naskladnění, odpovídají předpisům. Následně po inspekci regálů zaprotokoluje do inspekčního protokolu zjištěné závady dle tříd poškození.

 

Nevolejte – ohlásíme se u Vás!

Full-Service u Zambelli znamená, že se za Vás staráme i o dodržování servisních intervalů. Jestliže má být provedena inspekce regálů dle DIN EN 15635, zavolá Vám náš servis a dohodne s Vámi termín inspekce.

 

S námi na bezpečné straně

Díky včasnému rozpoznání závad se může zabránit nehodám s těžkými následky, náklady na opravy mohou být minimalizovány a mohou být zavedena preventivní opatření. Od 01. srpna 2009 je zveřejněná norma EN 15635 „Použití a údržba skladových zařízení“. Ve spojení s nařízením o bezpečnosti provozu (BetrSichV) upravuje DIN EN 15635 rozsah a průběh kontrol skladovacích zařízení. Protože má provozovatel skladu zodpovědnost za bezpečné provozní podmínky, má zodpovědnost za své zaměstnance, skladovací zařízení a neporušenost jeho zboží. Kontrola probíhá dle DGUV předpisů 108-007 (dříve BGR 234).


další informace k tomu naleznete v našem letáku.