#2 Efektivita montáže

Systematika montáže byla u všech systémů kovových střech RIB-ROOF plynule optimalizována, aby se pokrytí střechy zrealizovalo v co možná nejkratší době s co možná malými náklady.

Přímá trasa montáže svorky se u všech systémů stará o hladký a plynulý průběh montáže. Spojením profilové pásky s RIB-ROOF kluzným lemem je strojní svinutí obvodových krajů bezpředmětné.

Přímá trasa montáže svorky

...činí nákladné určení správné pozice svorky před položením profilové pásky zbytným. Stavební šířka profilové pásky vykazuje další řadu svorek. Svorka se nejprve do dráhy zašroubuje, potom následuje pevné zašroubování na spodní konstrukci.

 Přednosti přímé dráhy montáže svorky:

 • Výrazná úspora času
  Úsek projektu pro předchozí měření a polohování všech přídržných svorek odpadá.
 • Žádné chyby tolerance
  U správné montáže jsou později vzniklé slabiny, které byly způsobeny špatným polohováním svorky, vyloučeny.
 • Dlouhodobá funkční spolehlivost
  Všechny svorky jsou osazeny paralelně k profilové pásce. Střešní plášť se může bez napětí rozpínat a stáhnout.

Kluzký lem RIB-ROOF

Spojení profilové pásky RIB-ROOF využívá princip tvarového styku. Tvarový styk vzniká sladěním sousední vložky profilové pásky. Následující trasa se zabočí a zapadne do svorky. Proto je strojní svinutí obvodových krajů podél vložky profilové pásky zbytečné.

 Přednosti kluzného lemu RIB-ROOF:

 • Bezpečné spojní profilové pásky
  Tvarové spojení se u vysokého namáhání nedá uvolnit.
 • Optimální klouzavost
  Spojením prostřednictví svorky RIB-ROOF není zapotřebí žádné sešroubování profilových pásek. Nevznikají tlakové a pěchovací síly, které by mohly materiál poškodit.
 • Vysoká rozptylová schopnost
  Spojení profilových pásků prostřednictvím tvarového styku umožňují lepší propustnost vodních par než svinutí obvodových krajů profilových pásků.

Přesvědčte se sami pomocí tohoto videa o jednoduché a časově úsporné montážní technice kovových střech RIB-ROOF: