Bezpečně postaveno – dlouhodobě chráněno

Již od roku 1977 se kovové střešní systémy RIB-ROOF v kompletní šíři materiálů používají jako střešní krytina průmyslových staveb, věřejných budov, reprezentativních budov a privátních obytných domů.

Protože kovové střešní systémy RIB-ROOF od Zambelli splňují nejvyšší nároky:

  • Výroba “Made in Germany”
  • Dlouhá životnost, protože RIB-ROOF Technika montáže zabraňuje pnutí v kovové střeše; vyrobené z kvalitních a přísně kntrolovaných Materiálů
  • Schválení pro stavby a splnění v Německu platných norem a směrnic, označení CE dle EN 14782
  • Trvalé řešení střechy, vysoká recyklační kvóta všech barevných a lehkých kovů a certifikovaný management životního prostředí dle DIN EN ISO 14001, Propůjčení Bavorské státní medaile za ochranu životního prostředí 2004

Více k tomu se dozvíte také v sekci Kompetence.

Kontrola a údržba

Kovové střechy nejen že vypadají dobře, ale nabízí Vám i nejvyšší míru bezpečnosti a ochrany před povětrnostními vlivy. Aby to tak zůstalo trvale, měla by se provádět pravidelná kontrola a údržba.

Upozornění: Při extrémních sněhových a ledových podmínkách přísluší v zásadě u všech střech řemeslníkovi, aby zajistil odtok vody ze střechy, aby na ní nezůstávala stát. Kontaktujte proto Vaši klempířskou firmu. Informace ke smlouvě o údržbě, respektive kontrole střechy a fasády obdržíte u ZVSHK (Centrální svaz sanity topení a klimy) na www.wasserwaermeluft.de a u IFBS (Průmyslový svaz pro podporu výstavby s ocelovými plechy e.V) na www.ifbs.de.