Rozšíření týmu vedení firemního uskupení

Vzadu: Thomas Grill, Christian Escherich, Róbert Vas, Josef Miggisch, Róbert Takács, Dr. Martin Dvořák, Josef Pučil, Reinhold Zillner, Frank Anders, Helmut Quandt, Levente Barta, Johannes Ranzinger; Vepředu: Constantin Zambelli, Florentina Zambelli, Marietta Zambelli Sopalu', Regina Zambelli Sopalu', Andreas von Langsdorff, Albert Hager

01.07.2019

Novinky

Firemní uskupení Zambelli zaujímá v obchodních oblastech odvodnění střech, opláštění budov, regálových systémů a průmyslového zpracování kovů vedoucí místo na trhu. Ve své historii firemní uskupení kontinuálně rostlo. Také nadále je naším cílem růst a budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom i v budoucnu byli spolehlivými a inovativními partnery našich zákazníků. Z tohoto důvodu byl v posledních měsících posílen náš tým vedení firemního uskupení.

 

Od 1. března 2019 se stal Johannes Ranzinger vedle Andrease von Langsdorff dalším jednatelem firmy Zambelli Fertigungs GmbH & Co. KG. Oba také řídí celkové aktivity obchodní oblasti odvodnění střech. Na špičce maďarského podniku odvodnění střech COLORFERR Kft. stojí od května 2019 vedle Andrease von Langsdorff pánové Róbert Takács a Róbert Vas.

 

Frank Anders byl od 1. dubna 2019 jmenován jednatelem firmy Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG. Od této doby zodpovídá společně s Andreasem von Langsdorff za další rozvoj obchodní oblasti opláštění budov.

 

Christian Escherich řídí kromě obchodní oblasti regálových systémů společně s Josefem Migischem firmu Zambelli Metalltechnik GmbH & Co. KG ve Wegscheidu. Již od loňského roku vedle sebe ve vedení firmy Zambelli-technik spol. s r. o. v Čechách stojí pánové Martin Dvořák, Josef Pučil a Reinhold Zillner. Firmy Zambelli Metalltechnik, Zambelli-technik a rumunské Zambelli metal s.r.l. tvoří obchodní oblast průmyslového zpracování kovů.

 

Holding a i společnost Diensteleistung budou nadále řídit jednatelé Albert Hager a Andreas von Langsdorff.  Spolumajitelkami firemního uskupení v rodinném vlastnictví jsou Marietta a Regina Zambelli Sopalu' společně se senior šéfovou Ursulou Zambelli Sopalu'.

 

S novým a rozšířeným vedením firemního uskupení Zambelli jsme položili základní kámen pro další trvalý pozitivní rozvoj obchodních oblastí s dobrým postavením na trhu, stejně jako pro další vývoj inovativních produktů a služeb pro naše zákazníky.