ZIA Stars - První Zambelli Live Event

Jaká skvělá událost!

Vítězové Zambelli Innovations Award 2020 byli právě vyhlášeni!


Dne 10 března porotci vyhlásili a ocenili ty nejlepší projekty ze tří kategorií: Produktová inovace, Inovace procesu a Nové myšlenky.
Rádi bychom na tomto místě ještě jednou co nejsrdečněji poblahopřáli vítězům!

Vítěz kategorie Produktová inovace

Cena Franze Zambelliho

Zámek SML – Atlas

Kategorie

Produktová inovace

 

Stav

Realizováno

 

Iniciátor

Tým konstruktérů České Budějovice / CZ s Josefem Hauerem a Viliamem Haškem

 

Členové týmu

Hauer Josef, Haško Viliam

 

Závod

České Budějovice / CZ

 

Popis

Zámek SML-Atlas nebo jednotka centrálního zamykání slouží jako centrální bod pro ovládání dveří karavanů a obytných vozů. Zámek Atlas umožňuje dvoubodové i jednobodové zamykání. Lze upravit centrální zamykání a funkci volnoběhu u vnějšího zámku.

Zámek SML je dostupný ve variantách jednobodového či dvoubodového zamykání a sestává z více komponentů, které jsou navzájem spojené tyčemi. Ty jsou na SML dveřích uspořádány v téměř libovolné poloze. Centrální zamykání je propojeno s centrální zamykací jednotkou. To má tu výhodu, že dveře mohou být motorem pro centrální zamykání kdykoliv dovybaveny.

 

Hodnocení poroty

Velice dobrá hodnocení, funkční zdokonalení zámku a s ním spojená vysoká užitná hodnota pro TOP zákazníka včetně perspektivy rozšíření okruhu zákazníků dělají z tohoto projektu vítěze kategorie „Produktová inovace“.

Jednobodové zamykání
Dvoubodové zamykání
Centrální zamykání je připojeno na centrální zamykací jednotku.
Zambelli Pazio – Místo pro knihy I čtenáře

Kategorie

Produktová inovace

 

Stav

Realizováno

 

Iniciátor

Patrick Bell

 

Členové týmu

Klaus Blöchl, Patrick Moser

 

Závod

Wegscheid

 

Popis

Zambelli Pazio je regál na knihy a užitná plocha v jednom.

Knihy jsou umístěny kolem dokola užitné plochy, kterou lze libovolně upravit. Dvě boční stěny rozdělené uprostřed lze rozevřít pomocí elektromotoru tak, aby se otevřel vchod do vnitřního prostoru nebo byl regál průchozí. Regály se pohybují tiše a mohou být ovládány ručním spínačem, mobilní aplikací nebo počítačem. Vnitřek regálu Zambelli Pazio lze v zásadě individuálně přizpůsobit.

Zařízení se osvědčilo jako zvukotěsný čtecí ostrůvek. Abychom vybavili vnitřní prostor vhodným sedacím nábytkem, uzavřeli jsme spolupráci se společností COR Sitzmöbel. S regálem Zambelli Pazio lze vytvořit prostor pro nerušený pobyt návštěvníka, aniž by došlo ke ztrátě kapacity.

 

Hodnocení poroty

Rozšíření naší produktové palety orientované na budoucnost, variabilní možnost použití tohoto regálu a výjimečně atraktivní vzhled dělají z tohoto projektu vítěze kategorie „Produktová inovace“.

Montážní přípravek pro okapové háky na sendvičové panely

Kategorie

Produktová inovace

 

Stav

Testováno

 

Iniciátor

Výroba nástrojů s Martinem Matschinerem a Severinem Geierem

 

Závod

Haus im Wald

 

Popis

Díky montážnímu přípravku na okapové háky pro sendvičové panely je možné set okapových háků bez problémů předem smontovat jak v dílně, tak i přímo na místě. Hák žlabu je pomocí rychloupínacího systému upnut k držáku horního pásu a poté sešroubován. Případná časově náročná montáž či nebezpečné situace na lešení nebo na zvedací plošině tímto zcela odpadnou.

Nyní již existují první návrhy pro sériově vyráběný artikl. Díky němu bude podpořen prodej systému „sendvičových okapových háků“. Zambelli tímto nabízí praktické řešení „od expertů pro experty“.

 

Hodnocení poroty

Velmi dobrá hodnocení, jedinečná šance na trhu díky výhradnímu postavení a zamýšlená výhoda v bezpečnosti montáže dělají z tohoto projektu vítěze kategorie „Produktová inovace“.

Montážní přípravek
Použití montážního přípravku

Vítěz kategorie Inovace procesu

Cena Franze Grilla

Úzké formované lemování štítu

Kategorie

Inovace procesu

 

Stav

Testováno

 

Iniciátor

Josef Bschlangaul

 

Členové týmu

Wolfgang Völkl, Günter Weber

 

Závod

Stephansposching

 

Popis

Jako alternativu ke standartnímu provedení se závěsným profilem a krytem lemování štítu lze již teď ohnout úzké lemování štítu o délce 6,4 m. Pro delší provedení musí být ohnutá úzká lemování spojena např. svařením.

Úzké lemování štítu bude vyrobeno z válcovaného profilového plechu RIB-ROOF, který odpovídá délce profilových plechů RIB-ROOF a požadované konstrukční šířce ve formě průchozího plechu, a to s pomocí strojního zařízení, které máme k dispozici. Výsledkem je jednoduchá a ekonomická montáž s menším počtem komponentů.  Toto produktové řešení osloví zejména architekty přesně podle našeho principu „Mach´s einfach! – Udělám to jednoduše!“. Pro Zambelli tak vznikne další prodejní potenciál s jedinečným postavením na trhu.

 

Hodnocení poroty

Další konstruktivní vývoj našeho vyhledávaného střešního systému RIB-ROOF nepřinese pouze optické vylepšení. Zároveň je to řešení orientované na zákazníka a za podmínky využití stávajícího strojního vybavení se stává vítězným projektem v kategorii „Inovace procesu“.

Obnovení výroby „husích krků“ a „výpustí“

Kategorie

Inovace procesu

 

Stav

Realizováno

 

Iniciátor

Csaba Nemeth

 

Závod

Györköny / HU

 

Popis

Produkty „výpusť“ a „husí krk“ byly až do minulého roku vyráběny jako příslušenství pro svodové potrubí manuálně pomocí nákladného procesu. Tuto práci mohli vykonávat jen vysoce zkušení a kompetentní pracovníci s využitím maximálního úsilí.

Tento výrobní proces byl nyní optimalizován. V prvním kroku se trubka vyrábí na stroji vlastní výroby. Potom se na trubku “natočí” typický husí krk pomocí zařízení, které bylo taktéž vyvinuto a vyrobeno ve vlastní režii.

Touto inovací procesu ušetříme jak čas, tak náklady.
Již byla vyrobena dvě zařízení pro velikosti 100 mm a 76 mm. Následovat budou i další velikosti.

 

Hodnocení poroty

Tento projekt je inovací, díky které lze rozšířit produktové řady. Díky měřitelnému zlepšení kvality a jedinečnému postavení na trhu prostřednictvím vlastního výrobního procesu včetně konstrukce strojů je tento projekt vítězem v kategorii „Inovace procesu“.

Vyhlazení sváru – rohové kryty

Kategorie

Inovace procesu

 

Stav

Realizováno

 

Iniciátor

Ludwig Beismann

 

Závod

Wegscheid

 

Popis

Hliníkové rohové kryty sestávají dohromady ze tří částí, které jsou svařovány laserovým svařovacím zařízením. Protože jsou u tohoto artiklu kladeny vysoké nároky na vzhled, musí být díly po svaření přebroušeny a vyleštěny. Díky novému nápadu budou nyní sváry hladké.

Bylo vyvinuto jednoduché strojní zařízení se dvěma přítlačnými válci. Jeden přítlačný válec slouží jako hnací válec. Tento posunuje rohový kryt a tlačí tím celou délku hrany resp. sváru proti druhému válci. To vytváří tolik protitlaku, že nerovnosti sváru jsou zcela „roztlačeny“, resp. vyhlazeny.

Svařování rohových krytů touto metodou má tu výhodu, že nevzniká žádný brusný prach. To výrazně snižuje zátěž na zaměstnance na pracovišti i na životní prostředí.

 

Hodnocení poroty

Výsledné výhody pro zákazníka, zdokonalení produktu díky vlastní konstrukci a mimořádně pozitivní ekologická koncepce činí tento projekt vítězem v kategorii „Inovace procesu“.

Dříve: Svár je nerovný a šupinatý.
Nyní: Vyhlazením sváru prostřednictvím přítlačných válců jsou šupiny „roztlačeny“ a nerovnosti odstraněny.

Vítěz kategorie Nové myšlenky

Cena "Ich mach's einfach"

Duální vzdělávací systém v Zambelli metal Rumunsko

Kategorie

Nové myšlenky

 

Stav

realizováno

 

Iniciátor

Zambelli metal / Rumunsko s Rekou Santa

 

Závod

Sfantu Gheorghe / RO

 

Popis

Závod Zambelli metal se rozhodl ve spolupráci z odbornou školou Sf. Gheorge nabídnout duální vzdělávací systém podobný německému vzdělávacímu systému. Po mnoha rozhovorech s úřady a ministerstvy mohlo u firmy Zambelli v roce 2019 zahájit své duální vzdělání 15 učňů. Tato forma vzdělání je dnes v celém okrese Covasna jedinečná.

Cílem projektu je čelit nedostatku kvalifikovaných sil a zodpovědně vyškolit novou generaci pracovníků společnosti Zambelli Metal. Tímto krokem chce firma dát mladým lidem v regionu šanci kvalitně se vyučit ve stabilním rodinném podniku a zároveň také do budoucna posílit Zambelli metal o mladé, dobře vyškolené odborníky.

 

Hodnocení poroty

Tento projekt poskytuje základ pro trvalé zajištění budoucnosti a pro všechny zúčastněné je vysoce atraktivní. Zvýšení kvality dovednosti mladých zaměstnanců a silné vazby na naši společnost činí tento projekt vítězným projektem v kategorii „Nové myšlenky“.

Zvýšení flexibility přidělování skladovacích míst

Kategorie

Nové myšlenky

 

Stav

Dosud nerealizováno

 

Iniciátor

Jürgen Dankesreiter

 

Závod

Haus im Wald

 

Popis

Ve společnosti Zambelli Fertigung disponuje hlavní sklad v současné době pouze pevnými skladovacími místy a nedefinovanými skladovými bloky. Aby bylo možné efektivněji využít prázdné úložné prostory, je žádoucí využít flexibilnější, počítačovým systémem podporované přidělování úložného prostoru pomocí ručního skeneru.

Tímto způsobem lze také vytvořit úložné prostory pro neskladové položky a přebytky. Efektivnějším způsobem bychom tak využili především regály a na volných plochách bychom mohli získat větší prostor. Celkově by se zvýšila úložná kapacita.

 

Hodnocení poroty

Díky funkčnímu vývoji směrem k moderní skladové logistice , výhodám využití zdrojů prostoru a snadné možnosti realizace ve všech závodech Zambelli je tento projekt vítězem v kategorii „Nové myšlenky“.

Čestné ocenění

Univerzální stropní držák

Kategorie

Produktová inovace

 

Stav

testováno

 

Iniciátor

Heinrich Denk

 

Závod

Haus im Wald

 

Popis

Univerzální stropní držák se osvědčuje jako opravdový všestranný pomocník: jako držák pro osvětlení, napájení i instalaci médií.

Montáž na spodní straně stropu je pro všechny varianty stejná a velice snadná. Stropní držák je umístěn a zašroubován do paty trapézového profilu. Potřebná vedení a komponenty jsou instalovány bezpečným způsobem s využitím dostatečného prostoru.

Tato myšlenka vznikla, když byla v Haus im Waldu postavena nová rozšířená expediční hala. Heinrich Denk hledal prostorově úsporné, nákladově efektivní a bezpečné, proti kolizím chráněné řešení pro montáž stropního osvětlení. Vznikl tak nový produkt: univerzální stropní držák, který lze použít k nejrůznějším účelům. Mnozí odborníci již výhody tohoto držákového systému při prohlídce haly ocenili.

 

Hodnocení poroty

S touto myšlenkou se našemu zaměstnanci podařilo najít invenční řešení problému a vyvinout všestranně použitelný produkt s dodatečným optickým vylepšením, který má zároveň i tržní potenciál.

Autor pracuje ve společnosti již od 21. 9. 1981 a celou dobu je velmi angažovaný. Tímto čestným oceněním bychom chtěli vyjádřit, jak velice si ceníme velkého množství jeho nápadů, se kterými za celá ta léta přišel.

Pro všechny, kteří se nemohli zúčastnit ZIA Stars live, je zde několik dojmů z naší první virtuální akce:

Video k celé akci naleznete zde.

 

 

 

Tým ZIA všem zúčastněným srdečně děkuje za jejich odhodlání a úsilí. Ti všichni přispěli k tomu, že se firma nadále rozvíjí tak, jak si to přáli Franz Zambelli Sopalu‘ a Franz Grill: neboť v Zambelli hrála vždy hlavní roli myšlenka inovace.

 

VELKÝ DÍK!