Impresszum

A Német Távközlési Törvény 10. § 3. bek. értelmében a tartalomért felelős

Zambelli Holding GmbH
Passauer Straße 3+5
D-94481 Grafenau/Haus im Wald

Telefon: +49 (0) 85 55 409 - 0
Telefax: +49 (0) 85 55 409 - 48
Email: info@zambelli.com

Sitz Grafenau
Stadtteil Haus im Wald
AG Passau HRB 1292

Ügyvezetők
Andreas von Langsdorff
Josef Miggisch

 

A Zambelli Holding GmbH adóazonosítója:
DE330715735 a német ÁFA-törvény 27 § szerint
Figyelem! Ez a Zambelli Holding GmbH adóazonosítója. Kérjük, kérdezze személyes tanácsadóját, ha a Zambelli csoport más társaságának adószámára van szüksége.

 

Copyright

Minden jog fenntartva. Különösen nem megengedett a Zambelli kifejezett engedélye nélkül ezen oldalak vagy a nekik alárendelt portálok tartalmát, különösen képeket, grafikákat, térképeket, szövegeket vagy ezek részeit kereskedelmi célra átvenni, lefordítani, sokszorosítani, mikrofilmen, elektronikus rendszerekben vagy más weboldalakon tárolni vagy bármilyen módon megváltoztatni.

A weboldal bármely részének utánnyomása vagy a bejegyzések kiértékelése csak a forrás megadásával megengedett. Kivételt képeznek ez alól a Zambelli sajtóközleményei.

Más weboldalaknak Zambelli webes megjelenésére vagy annak alárendelt portáljaira mutató linkjei megengedettek és kívánatosak. Ennek előfeltétele, hogy a teljes webes felületre – az esetleges frame-eket is ideértve – irányuljon. Az ebből származó tartalmak vagy részek megjelenítése idegen frame-ekben az eredet felismerhetősége nélkül nem megengedett.

Minden, az internetes ajánlatban nevezett és adott esetben harmadik felek által levédetett márka- vagy áruvédjegy korlátozás nélkül a mindenkori bejegyzett tulajdonos érvényes védjegyjogának és tulajdonjogának rendelkezése alá esik. Csupán a megnevezés megjelenése nem jogosít arra a következtetésre, hogy a védjegy nem áll harmadik személyek jogának védelme alatt.

Felelősség kizárása

A Zambelli nem vállal semmilyen felelősséget a rendelkezésre bocsátott információk aktualitásáért, korrektségéért, teljességéért vagy minőségéért. A Zambelli vagy a bejegyzések nyilvánosságra hozatalában közreműködők ellen benyújtott felelősségvállalási igények, melyek anyagi vagy szellemi jellegű károkra vonatkoznak, melyeket a megjelenített információk használata vagy nem használata, ill. helytelen vagy nem teljes körű információk használata okozott, ki vannak zárva.

Amennyiben törvények, szabványok, rendeletek, stb. idézésre kerülnek, e weboldal üzemeltetője nem vállal felelősséget az adatok helyességéért, ill. aktualitásáért. Kétség esetén az eredeti forrást kell alkalmazni.
Minden ajánlat kötelezettség nélküli. A szerzők kifejezetten fenntartják maguknak a jogot, hogy az oldalak részeit vagy a teljes ajánlatot külön értesítés nélkül megváltoztassák, kiegészítsék, töröljék vagy a megjelenítést időlegesen vagy véglegesen leállítsák.

Minden szakmai információt, melyek ezen oldalakon megtalálhatók, szakképzett specialisták dolgoztak ki. Nem lehet azonban az információkat a képzett és elismert szakemberek által nyújtott egyedi szakmai tanácsadás vagy eljárás megfelelőjének tekinteni.

A jogi utalások általános jellegűek és nem képeznek jogi tanácsadást. Minden felvilágosítás kötelezettség nélküli. Egyedi jogi kérdések nem kerülhetnek megválaszolásra, mert ez a jogi tanácsadási törvény megsértését jelentené.

Minden információnk teljes egészében reklámtól mentes.

Harmadik személyek oldalaira mutató hivatkozások

A más URL-ekre történő hivatkozások (hiperlinkek) felvétele honlapunk látogatói számára nyújtott szolgáltatás. E weboldal kiadója nem köteles fenntartani azt és a szolgáltatás bármikor visszavonható.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem vállalunk felelősséget olyan weblapok tartalmáért, melyek URL-jére utalunk az oldalainkon. Csak olyan linkeket veszünk fel, melyek tartalma a felvétel idején nem ütközött az érvényes német jogba. Azon oldalak tartalmát, melyekre egy link mutat, az alkotó bármikor megváltoztathatja. Így nem vállalunk semmilyen felelősséget a tartalmak szakmai helyességéért és jogszerűségéért. Jogsértő, hibás vagy nem teljes tartalmakért, és különösen olyan károkért, melyek a megjelenített információk használatából vagy nemhasználatából erednek, kizárólag azon oldal fenntartója felel, melyre a hivatkozás mutatott.

Jogi hatály

Az előbbi megállapítások internetes kínálatunk részét képezik. Minden saját tartalmunkra érvényesek, akkor is, amennyiben más oldalról hivatkoznak rájuk. Amennyiben ezen szöveg részei, vagy egyes megfogalmazásai az érvényes jogszabályoknak nem, már nem, vagy nem teljes egészében felelnek meg, ez a dokumentum többi részének tartalmát és érvényességét nem érinti.

Koncepció, design és kivitelezés