Notowania giełdowe materiałów – Przekazujemy korzyści

Przykład kalkulacji

Przykład kalkulacji w przypadku spadku kursów (tu: miedź)TECU miedź - MK w €Aktualne notowania na www.zambelli.de - Tel.: +49 (0)8555 409-40

501

526

poziom

cenowy

551

576

601

626

651

676

701

525

550

575

600

625

650

675

700

725Ceny z kolumny od

551 do 575

minus (-)

2x poziom cen

Ceny z kolumny od

551 do 575

minus (-)

1x poziom cen

20,30*

2,55

25,40

27,95

30,50

33,05

35,60

38,15

40,70

 

* 25,40 - 2 x 2,55 = 20,30

Przykład kalkulacji cenowej w przypadku wzrostu kursów (tu: miedź)
TECU miedź - MK w €
Aktualne notowania na www.zambelli.de - Tel.: +49 (0)8555 409-40

poziom

cenowy

626

651

676

701

726

751

776

650

675

700

725

750

775

800

Ceny z kolumny od

776 do 800

plus (+)

1x poziom cen

Ceny z kolumny od

776 do 800

plus (+)

2x poziom cen

2,55

25,40

27,95

30,50

33,05

35,60

38,15

40,70

45,80*

 

* 40,70 + 2 x 2,55 = 45,80

Proszę przeliczyć poziom cenowy!

"Poziom cenowy" można dowolnie rozszerzyć w naszej tabeli. W przypadku spadku kursu, otrzymujecie Państwo nową aktualną cenę, poprzez odjęcie starego "poziomu cenowego" od starej ceny.
Podobnie w przypadku rosnącego kursu notowań stara cena ulega zwiększeniu o "poziom cenowy". Należy pamiętać, że kolumny MK dla miedzi zostały utworzone w krokach co 25 jednostek, a kolumny LME dla cynku w krokach co 250 jednostek.

Gdy notowania giełdowe dla cynku i miedzi rosną

Tabele wskazują Państwu aktualne notowania giełdowe dla miedzi (MK) i cynku (LME). Należy pamiętać, że do określenia właściwej ceny produktu Zambelli należy przyporządkować aktualną kolumnę (patrz tabela). Poszczególne ceny mają zastosowanie w odpowiedniej/aktualnej kolumnie znajdującej się w cenniku.

 

Proszę zwrócić uwagę, że w nowym cenniku zmienił się zakres notowań!