Impressum

Odpowiedzialny za treść informacji zgodnie z §10 ust.3 niem. Ustawy o ochronie danych teleserwisowych (TDG)

Zambelli Holding GmbH
Passauer Straße 3+5
D-94481 Grafenau/Haus im Wald

Telefon: +49 (0) 85 55 409 - 0
Telefax: +49 (0) 85 55 409 - 48
E-mail: info@zambelli.com

Sitz Grafenau
Stadtteil Haus im Wald
AG Passau HRB 1292

Geschäftsführer
Dr. Martin Dvořák
Andreas von Langsdorff
Josef Miggisch

Numer identyfikacji podatkowej
Zambelli Holding GmbH
 
zgodnie z § 27a ustawy o podatku sprzedaży: DE330715735
Uwaga: podany ID jest numerem identyfikacji podatkowej Zambelli Holding GmbH. W razie potrzeby proszę zwrócić się do osoby kontaktowej, i zapytac o numer identyfikacji podatkowej innej spółki Grupy Zambelli.

Copyright

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się w szczególności przejmowania, tłumaczenia, powielania, zapisu na mikrofilmach, w systemach elektronicznych lub innych stronach internetowych oraz zmiany w jakiejkolwiek formie w celach handlowych treści niniejszej strony internetowej lub przyporządkowanych do niej portali, a wszczególności zdjęć, grafik, map, tekstów i ich elementów bez wyraźnej zgody firmy Zambelli.

Przedruk oraz analiza treści artykułów dozwolona jest wyłącznie z podaniem ich źródła. Nie dotyczy to informacji prasowych o firmie Zambelli.

Linki innych stron internetowych odnoszące się do oferty internetowej firmy Zambelli lub przyporządkowanych do nich portali są dopuszczalne i mile widziane zakładając całkowitą zmianę tzw. framingu (ramy) stron internetowych łącznie z tzw. evt.. Publikowanie treści lub ich fragmentów w obcych ramach bez rozpoznawalności autorstwa jest zabronione.

Wszystkie znaki firmowe (brandingowe) i towarowe wymienione w ofercie internetowej i w niektórych przypadkach chronione prawem autorskim przez osoby trzecie podlegają w nieograniczonym zakresie każdorazowo obowiązującym przepisom prawa o używaniu znaków zastrzeżonych i prawa własności każdorazowo wymienionych właścicieli. Samo ich wymienienie nie powinno prowadzić do wyciągnięcia wniosku, że dany znak firmowy nie jest chroniony prawami osób trzecich.

Wykluczenie odpowiedzialności

Firma Zambelli nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację, poprawność, kompletność oraz jakość dostarczonych informacji. Wszelkie roszczenia z tyt. odpowiedzialności w stosunku do firmy Zambelli lub osób współpracujących przy udostępnianiu informacji (artykułów) w związku z wyrządzoną szkodą materialną lub ideową spowodowaną wykorzystaniem lub niewykorzystaniem zaprezentowanych informacji wzgl. wyklorzystaniem błędnych lub niekompletnych informacji są wykluczone.

W przypadku cytowania treści ustaw, norm, rozporządzeń itp. wydawca niniejszej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za ich poprawność wzgl. aktualność informacji. W razie wątpliwości należy sięgnąć do oryginalnego źródła. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autorzy wyraźnie zastrzegają sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia bądź też tymczasowego lub całkowitego zaprzestania publikowania części stron lub całej oferty bez uprzedniego informowania o tym.

Wszystkie informacje branżowe zamieszczone na naszych stronach internetowych zostały przygotowane przez wykwalifikowanych specjalistów. Nie powinny być one jednak zamiennikiem w miejsce indywidualnego profesjonalnego doradztwa i obsługi przez wykształconych i uznanych specjalistów.

Wskazówki prawne mają charakter ogólnikowy i nie stanowią doradztwa prawnego.
Wszystkie informacje w tym zakresie nie są wiążące. Nie możemy udzielać odpowiedzi na indywidualne zapytania prawne, ponieważ oznaczałoby to złamanie przepisów Ustawy o doradztwie prawnym.

Żadne z naszych informacji nie zawierają reklam.

Odsyłacze – linki do stron internetowych osób trzecich

Podanie odsyłaczy do innych adresów URL (hiperłącz) jest usługą dla osób odwiedzających naszą stronę internetową. Nie oznacza to prawa do ich zachowania i może być w każdym momencie cofnięte.

Prosimy wziąć pod uwagę, że nie możemy ponosić odpowiedzialności za treści stron internetowych, do adresów URL, do których odwołujemy się na naszych stronach internetowych. Podajemy tylko te linki, których treść w momencie wpisywania ich na naszej stronie internetowej nie narusza przepisów aktualnie obowiązującego prawa niemieckiego. Treść stron, do których odnosi się dany link może być jednak sukcesywnie zmieniana przez jej autora. Dlatego też nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za poprawność merytoryczną ich treści ani zgodność z obowiązującym prawem. Odpowiedzialność za niezgodne z prawem, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności szkody wyrządzone w wyniku ich wykorzystania lub nie wykorzystania prezentowanych informacji ponosi wyłącznie prezentujący stronę internetową, do której odnosi się dany link.

Skuteczność prawna

Powyższe informacje są częścią naszej strony internetowej. Wszystkie stanowią treści naszego autorstwa, nawet, jeśli odnośniki do nich znajdują się na innej stronie internetowej. W przypadku, gdy fragmenty powyższych treści lub ich poszczególne sformułowania nie są zgodne na dzień dzisiejszy lub już nie są zgodne lub też nie są zgodne w pełni z obowiązującym stanem prawnym, nie narusza to ważności pozostałych fragmentów dokumentu zarówno co do treści, jak również ich obowiązywania.

Projekt, przygotowanie i realizacja