Kontrola regałów

Wyposażenie regałowe to narzędzia pracy podlegające wymogom określonym w Rozporządzeniu ws. bezpieczeństwa i higieny pracy. Nawet sumiennie i ostrożnie wykonywane prace nie wykluczają uszkodzeń regałów. Następstwem mogą być uchybienia w zakresie wydajności i bezpieczeństwa pracy. Zarządzający zakładem zobowiązany jest do zlecenia systematycznej kontroli całego wyposażenia magazynowego przez osoby do tego upoważnione raz w roku.

 

Nasza oferta usług

Z tego właśnie względu rozszerzyliśmy nasz wachlarz usług o kontrolę regałów. Nasi kontrolerzy systemów regałowych, ze specjalną licencją Towarzystwa Nadzoru Technicznego TÜV Rheinland posiadają fachowe kompetencje, konieczne w celu przeprowadzenia specjalistycznej kontroli. Podczas inspekcji specjalnie wykwalifikowany kontroler przeprowadza oględziny, czy zastosowane zabezpieczenia, poszczególne elementy regałów i obciążenie regałów są zgodne z przepisami. Po zakończonej kontroli sporządzany jest protokół z inspekcji uwzględniając ew. uchybienia zgodnie z klasami uszkodzenia.

 

Prosimy do nas nie dzwonić, to my zgłosimy się do Państwa

Full-Service oznacza dla Zambelli m.in. dotrzymanie określonych przepisami terminów kontroli okresowych. Jeśli kontrola regałów podlega przepisom normy DIN EN 15635, nasz Serwis skontaktuje się z Państwem i ustali termin przeglądu.

 

Z nami po bezpiecznej stronie

Dzięki szybkiemu zidentyfikowaniu ew. uszkodzeń możemy uniknąć wielu wypadków, mogących mieć poważne następstwa, zaoszczędzić koszty naprawy i zastosować środki zapobiegawcze. Od 1.sierpnia 2009 obowiązuje opublikowana norma EN 15635 “zastosowanie I konserwacja wyposażenia magazynowego”. W powiązaniu z Rozporządzeniem ws. bezpieczeństwa i higieny pracy norma DIN EN 15635  precyzuje zakres i przebieg kontroli wyposażenia magazynowego. Ponieważ zarządzający magazynem odpowiada za stworzenie bezpiecznych warunków pracy, ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników, urządzeń magazynowych i dobry stan swoich towarów. Kontrola przeprowadzana jest w oparciu o wytyczne 108-007 DGUV (wcześniej BGR 234).

Dodatkowe informacje na ten temat znajdą Państwo w naszej ulotce.