Material tipărit

Responsabil pentru conținut, conform § 10 secțiunea 3 din Legea germană privind teleserviciile

Zambelli Holding GmbH
Passauer Straße 3+5
D-94481 Grafenau/Haus im Wald

Telefon: +49 (0) 85 55 409 - 0
Telefax: +49 (0) 85 55 409 - 48
E-mail: info@zambelli.com

Sitz Grafenau
Stadtteil Haus im Wald
AG Passau HRB 1292

Manageri
Andreas von Langsdorff
Josef Miggisch

 

Numărul de identificare fiscală a firmei
Zambelli Holding GmbH 
conform paragrafului § 27 al legii privind taxa pe valoarea adăugată: DE330715735
Atenție: este vorba de nr. de identificare fiscală a lui Zambelli Holding GmbH. Vă rugăm să întrebați persoana de contact, în cazul în care aveți nevoie de codul fiscal al unei firme a Grupului Zambelli.

Drepturi de autor

Toate drepturile rezervate. În mod specific, nu sunt permise preluarea, traducerea, copierea sau salvarea pe microfilm/fișă, sisteme electronice sau pe alte website-uri sau modificarea conținutului prezentului website sau subordonarea portalurilor acestui website, în special imagini, diagrame, hărți, text sau părți ale prezentului website în scopuri comerciale, în orice alt mod, fără acordul explicit Zambelli.
Nicio parte a prezentului website nu poate fi reprodusă sau evaluată fără indicarea sursei, cu excepția comunicatelor de preză Zambelli.

Link-urile de pe alte website-uri către site-ul Zambelli sau portaluri subordonate sunt permise și încurajate, cu condiția ca astfel de link-uri să fie în deplină conformitate cu site-urile și cerințele Zambelli. Nu este permisă postarea de conținut sau părți din website-urile Zambelli în alte cadre, fără indicarea autorului.

Toate mărcile comerciale și mărcile protejate de către un terț incluse în serviciile noastre bazate pe internet fac obiectul prevederilor legale ale legislației corespunzătoare și aparțin respectivilor proprietari.

Neasumarea răspunderii

Nu ne putem asuma niciun fel de răspundere pentru promptitudinea, corectitudinea, integritatea sau calitatea acestor informații. Pretențiile contra Zambelli sau persoanelor responsabile pentru textele aferente daunelor materiale sau morale survenite ca urmare a utilizării sau neutilizării acestor informații sau ca urmare a utilizării unor informații incorecte sau incomplete sunt excluse.
În măsura în care sunt menționate legi, norm, reglementări sau altele similare, editorul acestui website nu își asumă nicio răspundere pentru corectitudinea promptitudinea datelor. Dacă aveți dubii, contactați sursele.
Ofertele noastre nu implică niciun angajament și asumarea niciunei obligații. Editorul website-ului își rezervă în mod explicit dreptul de a modifica, suplimenta sau șterge părți din website sau chiar întreaga ofertă sau de a suspenda sau rezilia această publicație, fără notificare prealabilă.

Toate informațiile specifice de pe acest website au fost create de către experți calificați. Consilierea individuală, profesională furnizată de experți instruiți nu poate fi înlocuită de aceste informații.

Indicațiile juridice sunt cu caracter general și nu trebuie înțelese ca o formă de consiliere legală. Informațiile nu au caracter obligatoriu. Nu putem răspunde întrebărilor legale individuale, deoarece aceasta ar reprezenta o încălcare a Legii germane privind consilierea juridică.

Informațiile noastre nu includ reclamă.

Link-uri către site-urile terților

Oferim vizitatorilor, servicii weblink (hyperlink-uri) către alte site-uri. Editorul acestui site nu are obligația de a menține acest serviciu și în poate suspenda în orice moment.

Vă rugăm să rețineți că nu ne asumăm nicio răspundere pentru conținutul altor site-uri către care există link-uri pe website-ul nostru. Pe site-ul nostru sunt incluse doar website-uri al căror conținut este în conformitate cu legislația germană, la momentul includerii. Conținutul website-urilor către care includem link-uri pe site-ul nostru poate fi modificat în orice moment de către editor. Prin urmar,e nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea și legalitatea conținutului. Editorul site-ului către care se al cărui link este publicat pe website-ul nostru este unicul responsabil pentru conținutul ilegal, incorect, incomplet și cu precădere pentru daunele rezultate din utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate.

Valabilitate juridică

Cele de mai sus fac parte din serviciile noastre web. Sunt valabile pentru întregul nostru conținut chiar dacă există website-uri cu link-uri către acesta. Conținutul și valabilitatea celorlalte secțiuni ale prezentului document nu vor fi afectate chiar dacă anumite expresii din prezentul text nu sunt valabile, sunt declarate nule în orice moment sau doar parțial valabile.

Schițare, proiectare și implementare