Montaj talimatları

Burada bazı çatı drenajı ürünlerimize ilişkin montaj kılavuzlarını bulabilirsiniz. "Download" bölümünde, diğer montaj kılavuzları PDF dosyaları olarak bulunmaktadır.

Gutter Stark® Yaprak koruması montaj talimatları

1 Pozisyon

Üç ucu ızgaranın ilk üç delik dizinine yerleştirmek suretiyle, yaprak koruması tertibatı altındaki desteği sağlamlaştırınız.

2 Pozisyon

Daha sonra, desteğin arka tarafını, yaprak koruma tertibatının arka tarafıyla sağlamlaştırınız. Her iki metrede bir dört destek yerleştiriniz.

3 Pozisyon

Vinil şeritli yaprak koruma tertibatını, çatı oluğuna yerleştiriniz. Bina yönünde hafif bir eğimin oluştuğundan emin olunuz.

4 Pozisyon

Şimdi parça elemanlarını, 25’lik bir örtüşmeyle yerleştiriniz.

Yaprak koruma tertibatını, her 50 cm’de bir çatın oluğunun ön tarafında bir kenetle sağlamlaştırınız.

Son olarak, parça elemanlarının birbirleriyle vidalayınız.

Yükseklik ayarı

Desteğinin yüksekliği, ucu diğer delik dizinine kaydırmak suretiyle ayarlanabilir.

1. Lochreihe
3. Lochreihe
5. Lochreihe
Ein Montagevideo für den Laubschutz finden Sie hier: http://www.youtube.com/watch?v=S_mFe31Bajo&feature=player_detailpage
Oluk konektörü için montaj bilgisi

DIN 18461’e göre, oluklar için mandallı oluk konektörü

Pozisyon 1

Kauçuk contasını, kaplama tarafına hafif bir çıkıntı oluşturacak şekilde yapıştırınız.

Pozisyon 2

Pozisyon 3

İki oluğu, kaplama  bağlantısını yerleştirmek suretiyle birbirleriyle sağlam bir şekilde bağlayınız. İki oluğun biçimlerinin doğru olup olmadığını kontrol ediniz ve gerektiğinde biçimlerini düzeltiniz. Olukların genleşmesi sağlanması için birleşimlerinde 5mm dilatasyon boşluğu gerekmektedir.

Pozisyon 4

Oluk konektörünü, su oluğu üzerinden asınız ve sonra kaplama yönüne doğru çekiniz.

Pozisyon 5

Sabitleme kilidini bükerek açınız, kaplama klipsini kaplama üzerine koyunuz ve aşağıya doğru sıkınız ve sabitleme kilidini bükerek kapatınız. Yerine oturma etkisi eksikse, oluğun şeklini tekrar kontrol ediniz ve gerekirse düzeltin.

Saplama zemini montaj talimatları

Basit yerleştirme için  oluk zemini

Pozisyon 1

Kauçuk contasının yerleştirme yönüne dikkat ediniz: Üç conta yanağı oluk yönünde olmalıdır.

Pozisyon 2

Yaprak toplama sepetine sahip kayar manşonun montaj talimatı

Düşey su boruları, dikey boru ve KG-Borularının montajı için uygundur.

Yaklaşık 185 mm’lik bir boru kesiti meydana getiriniz. Sonraki ilave kurulumda uygun bir kesit kesilir.

 

Sonra yaprak toplama sepeti alt boruya yerleştirilir ve kayar manşon üzerindeki boru üzerinden itilir. Bunun yapmak için büyük boru kelepçesinin sökülmesi gerekmektedir. Kayar manşon, şimdi boru kesitini açar ve kapar ve bu sayede yaprak toplama sepeti daha kolay sökülebilir ve boşaltılabilir.

 

Kışın oluşabilecek donma periyodu süresince yaprak toplama sepetini sökünüz.