Künye

Alman Teleservisleri Yasası § 10 bölüm 3’e göre, içerikten sorumludur.

Zambelli Holding GmbH
Passauer Straße 3+5
D-94481 Grafenau/Haus im Wald

Telefon: +49 (0) 85 55 409 - 0
Faks: +49 (0) 85 55 409 - 48
E-mail: info@zambelli.com

Şirket merkezi: Grafenau
Mahalle Haus im Wald
AG Passau HRB 1292

Genel Müdür
Andreas von Langsdorff
Josef Miggisch

Muamele vergisi yasası Madde 27 a'ya göre
Zambelli Holding GmbH şirketinin
 
Muamele Vergisi Kimlik Numarası: DE330715735
Dikkat: Söz konusu olan Zambelli Holding GmbH'in Muamele Vergisi Kimlik Numarasıdır. Zambelli Grubunun farklı bir şirketine ait Muamele Vergisi Kimlik Numarasına ihtiyaç duyarsanız, bu durumda ilgili numarayı bireysel irtibat kişinizden talep ediniz.

Telif Hakları

Tüm hakları saklıdır. Bu site dahilindeki görüntüler, çizimler, haritalar, metin veya metin parçaları Zambelli’nin açık izni olmadıkça, ticari amaçlar için kullanılamaz, tercüme edilemez, mikro filmlerle elektronik sistemlere veya diğer web sayfalarına kaydedilemez, ve herhangi bir şekilde değiştirilemez, çoğaltılamaz veya yayımlanamaz.

Basın bültenleri hariç Zambelli Web Sitesi içeriği kısmen veya tamamen kopyalanamaz, kaynak gösterilmeksizin başka bir yayında yer verilemez.

Zambelli’nin web sitesi alanına, diğer web sitelerden link ve alt portal verilmesine izin verilir. Ancak bu bağlantılar, bir çerçeve veya benzeri teknoloji kullanılarak sitenin tamamen görüntülenmesini engelleyecek nitelikte olmamalıdır. Yabancı sitelerden alınan içeriklerin veya bir kısım içeriklerin, telif hakkıyla ilgili bilgilendirme kısmı görülmüyorsa, bunun  yayınına izin verilmez. 

İnternet teklifi kapsamında belirtilen ve üçüncü şahıslar tarafından korunan markalar ve marka işaretleri, ticari marka kanunu ve ilgili sahiplerinin mülkiyet hakkının yasal hükümlerine tabidir. Ticari markaları adlandırılmasından dolayı üçüncü şahıslar tarafından korunmadığı sonucu çıkartılmamalıdır.

Sorumluluk reddi

Zambelli, hazır bulundurulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Maddi veya düşünsel unsurlara zarar veren, sunulan bilgilerin kullanılmasından veya kullanılmamasından kaynaklanan ayrıca bilgilerin hatalı ve eksik kullanımından dolayı ortaya çıkan hasarlar için Zambelli’ye karşı tazminat hakları geçerli kıldırılamaz.

Yasalar, normlar, düzenlemeler ve benzeri düzenlemeler belirtildiği sürece, bilgilerin güvenilirliği veya geçerliliği hakkında bu web sitesinin yayıncısı sorumlu değildir. Şüphe durumunda verinin kaynağına başvurulmalıdır.

Tekliflerin serbesttir ve bağlayıcı değildir. Yayın sahipleri, önceden haber vermeksizin teklife ilişkin değişiklik yapma, içeriğin veya teklifin tümünü veya bir bölümünü, değiştirme, tamamlama veya iptal etme hakkını saklı tutar.

Bu web sitesinde yer alan spesifik konulara ilişkin bilgiler, uzmanlar tarafından hazırlanmıştır. Ancak bireysel profesyonel danışmanlık  çerçevesinden ele alındığı veya eğitimli ve onaylı uzmanlar tarafından düzenlediği şeklinde anlaşılmamalıdır.

Kanuni bilgilendirmeler genel nitelikte olup yasal danışmanlık kapsamında anlaşılmamalıdır. Verilen her bilginin yükümlülüğü yoktur. Alman Hukuki Danışmanlık Yasasını ihlal edeceği için, bireysel hukuki sorulara yanıt verilmeyecektir.

Verdiğimiz bilgilerin tümü  ücretsizdir.

Üçüncü şahısların sitelerine ilişkin link yönlendirmeleri

Başka URL’lere Hyperlink’lerin alınması, internet ziyaretçilerimiz için verdiğimiz bir hizmettir. Saklı tutmaya ilişkin bir hak vermez ve her vakit feshedilebilirler.

Zambelli’nin, bu web sitesi tarafından bağlantı verilen sitelerin içeriğinden  hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını dikkate alınız. Bağlantıların eklendiği tarihte, Alman yasalarına aykırı olmamasına dikkat etmekteyiz. Bir bağlantıya işaret eden sitelerin içeriği site sahipleri tarafından her an değiştirilebilir olduğunu unutmayınız.  Bu nedenle içeriğin doğruluğu ve hukuki durumu ile ilgili bir sorumluluk üstlenememekteyiz. Yasa dışı olmasından, hatalı veya eksik içerikten dolayı ayrıca sunulan bilgilerin kullanımından veya kullanılmamasından doğan hasarlar için,  sadece yönlendirme yapılan sitenin yayıncısı sorumludur.

Yasal Geçerlilik

Mevut uygulamalar, internet teklifimizin bir parçasıdır. Başka bir sayfa tarafından yönlendirme yapılmış olsa bile, bu  kendimize ait tüm içerikler için geçerlidir. İşbu metnin bir kısmı veya bir kısım açıklamaları geçerli olan kanunlara kısmen veya tamemen uygun değilse, bu diğer dokümanların içeriğini ve geçerliliğini etkilemez.

Taslak, Tasarım ve Uygulama