ARthek rafları aletsiz ve birkaç basit adım ile aletsiz olarak monte edilebilir.

1. Adım

İki adet çubuk bağlantısını istenilen yükseklikte raf çerçevesi yuvasına takın. Konumlandırma yardımı olarak, işaretler altı adımda yerleştirilmiştir.

2. Adım

Verilen destek plakalarını,  rafların sağ ve sol tarafına takın.

3. Adım

Zemin rafını, destek plakasının arka ucunu eğimli şekilde uygulamak ve çubuk bağlantılarını yerine oturtmak suretiyle rafa yerleştiriniz.

Raf, destek ayağı ile doğrudan bir bağlantı ortaya koymaz. Bu nedenle, yüklü durumdayken bile yeri kolayca değiştirilebilir.