Raf sistemi denetimi

Depolama tertibatları/Rafları, iş araçlarıdır ve iş güvenliği yönetmeliğine tabidirler. Rafların bilinçli ve özenli şekilde kullanılıyor olması hasarların meydana gelmeyeceği anlamına gelmez. Hasar sonucunda, hizmet kusurları ve güvenlik eksiklikleri meydana gelebilir. Raf işleticisi,sistematik olarak  yılda bir kez olmak üzere, tüm depo tertibatlarını/tesislerini, yetkili kişilere denetlettirmekle yükümlüdür.

 

Servis teklifimiz

Bu nedenle hizmet programımızı raf denetimi kapsamında geliştirdik. Şirketimiz dahilinde çalışan ve yetkinlikleri TÜV Rheinland tarafından  onaylanan raf denetçilerimiz, nitelikli eksper denetimini gerçekleştirebilecek gerekli uzmanlığa sahiptir. Raf denetçimiz, görsel kontrollerle, güvenlik önlemlerinin, raf yapı parçalarının ve yüklerin yönetmeliklere uygun olup olmadığını denetler. Denetçi raf denetiminin sonunda, tespit ettiği kusurları, kusur/hasar sınıflarına göre bir denetim protokolüne kaydeder. 

Siz değil, biz sizi arayalım!

Zambelli'de Full-Servis, yönetmeliğe göre tanımlanmış olan servis aralıklarını da dikkate alacağımız anlamına gelmektedir. Raf denetimi DIN EN 15635'e göre yapılması gerekiyorsa, servisimiz sizi arar ve bakım yapılacak günü sizinle birlikte ayarlar.

 

Bizimle güvenli taraftasınız

Hasarların zamanında tespit edilebilmesi sayesinde,  hasara bağlı gelecekteki olası birçok kaza önlenebilir, onarım masrafları azaltılabilir ve önleyici tedbirler alınabilir. "Depolama tesislerinin uygulaması ve bakımı" hakkındaki EN 15635 Normu 01.Ağustos 2009 tarihinden beri yürürlüktedir. İşletme güvenliği yönetmeliğine bağlı olarak DIN EN 15635 normu, depolama tesislerinin kapsamını ve işeyişini düzenler. Depo işleticisi, güvenli çalışma koşullarından sorumlu olduğundan, çalışanlarından depolama tesisinden ve mallarının bütünlüğünden sorumludur. Denetim, DGUV 108-007 Kurularına göre gerçekleştirilmektedir (Eski kural: BRG 234).

Broşürümüzde buna ilişkin daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.